VirtualBox kļūda: paplašinājuma pakotnes katalogs: VERR_ALREADY_EXISTS

  • Izdevums
  • Risinājums

Izdevums

VirtualBox piedāvā atjaunināšanas pakotnes atjauninājumu, un, lejupielādējot instalēšanas procesu, tiek parādīts kļūdas ziņojums (piemērs zemāk):

 Neizdevās instalēt paplašinājumu

C: /Users/aquarelle/Downloads/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-xxx-xxxxx.vbox-extpack. Echec de l'installation de l'extension C: /Users/aquarelle/Downloads/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-yyy-yyyyy.vbox-extpack.

Instalētājs neizdevās ar izejas kodu 1: VBoxExtPackHelperApp.exe: kļūda: neizdevās pārdēvēt paplašinājuma pakotnes direktoriju: VERR_ALREADY_EXISTS

rcExit = 1.

Code d'erreur: E_FAIL (0x80004005)

Kompozīts: ExtPackManager

Saskarne: IExtPackManager {3295e6ce-b051-47b2-9514-2c588bfe7554}

Risinājums

Lai risinātu problēmu un instalētu atjauninājumu.

  • Pirmkārt, aizveriet visus VirtualBox darbības gadījumus.
  • Pēc tam palaidiet komandu uzvedni (Start> Programs> Accessories> Command Prompt)

Ievadiet šādu komandu:

Tad startējiet VirtualBox un atjauniniet paplašināšanas pakotni.

Iepriekšējais Raksts Nākamais Raksts

Top Padomi