Excel - izmantojot SUMIF funkciju ar diviem kritērijiem

Izdevums

Es vēlos izmantot Excel "SUMIF", ja ir izpildīti divi kritēriji:

Vēlos summēt C sleju, ja kolonna D = "FR" un kolonna E = "GSA"

Risinājums

Izmantojiet šo masīvu formulu

 = SUM ((D1: D65535 = "FR") * (E1: E65535 = "GSA") * (C1: C65535)) 

Jāapstiprina ar CTRL + SHIFT + ENTER .

Pateicoties gbinforme par šo tip.

Iepriekšējais Raksts Nākamais Raksts

Top Padomi