Excel - saskaitiet rindas, kurās ir 2 nosacījumi

Izdevums

Man ir problēmas skaitot problēmu rindu #, kurās prioritāte = 1 un PR ir aktīva.

šeit ir masīvs:

 PR PRIORITĀTE AKTĪVĀ 1 2 Y 2 1 3 2 Y 4 1 5 1 Y 6 2 7 1 Y 
  • Es vienkārši vēlos parādīt, ka ir 2 aktīvi ziņojumi, kas ir prioritāri = 1.
  • Es esmu izmēģinājis daudzas lietas, tostarp:
    •  IF ($ PRIORITY $ 1: $ PRIORITY $ 7 = 1, COUNTIF ($ ACTIVE $ 1: $ ACTIVE $ 7, "= Y")) 
  • Tas ir vienkāršots, bet princips ir vienāds. Lūdzu iesakiet

Risinājums

Izmēģiniet ar šo formulu (A sleja, kurā ir PRIORITĀTE, B sleja satur AKTĪVI):

  •  = SUMPRODUCT ((A1: A7 = 1) * (B1: B7 = "Y")) 

Pieraksti to

Paldies akvarei par šo padomu forumā

Iepriekšējais Raksts Nākamais Raksts

Top Padomi