Excel - kompilēšanas kļūda: paredzamais saraksta atdalītājs

Izdevums

Es strādāju pie Excel 2003 VB automatizētas rutīnas, lai no darba lapas izņemtu rindas, pamatojoties uz vairākiem mainīgajiem lielumiem. Mana problēma ir sintakse .... Tā kā es eju cauri rindām, es uzskatu, ka rindu virkne ir jāsvītro. Visai rindai piešķiru mainīgo, ko sauc par “top_row”, un visu apakšējo rindu - “bottom_row”.

  • Es gribu darīt: rindas (top_row: bottom_row). Atlasiet, bet es saņemu kompilācijas kļūdu: paredzamo sarakstu atdalītāju vai) vienu sintaksi, kas darbojas, izvēloties konkrētu kolonnu: diapazons ("B" un aktīvā_gaita). var domāt par rindām vienkārši neizdodas !!!

Risinājums

Ir divi risinājumi:

1.

 Mēģiniet rindas (top_row & ":" & bottom_row) .select 

2.

 Diapazons (rindas (top_row), rindas (bottom_row)) 

Piezīme

Paldies ExcelGuru par šo padomu forumā.

Iepriekšējais Raksts Nākamais Raksts

Top Padomi